Incure


Інфузія & Хіміотерапія №1 2020

 

ТИТУЛ / TITLE

ЗМІСТ / CONTENTS

 

ЮВІЛЕЙ / ANNIVERSARY

Михайло Михайлович Кужко – ювіляр!

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW ARTICLE

С. М. Недашківський, О. А. Галушко
Інфузійна терапія в неврології та нейрохірургії: оновлені сучасні рекомендації

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-1-6-9

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

М. І. Сахелашвілі, І. Л. Платонова, О. І. Сахелашвілі-Біль,Т. В. Тлустова
Основні причини неефективності хіміотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-1-10-13

О. М. Разнатовська, А. С. Москалюк, Т. А. Грекова, Л. І. Чернишова, О. О. Пушнова, Т. І. Шелестіна
Актуальність відстеження дітей, які контактували з хворими на мультирезистентний туберкульоз у межах домогосподарства

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-1-14-23

Л. С. Бабінець
Оцінка стану мікробіоценозу товстої кишки при хронічному обструктивному захворюванні легень у коморбідності з хронічним панкреатитом

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-1-24-29

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

Н. М. Чавес Торрес, Х. Х. Кіхано Родріґез, П. С. Поррас Анраде, М. Б. Арріаґа, Е. М. Нетто
Прогностичні фактори успішності лікування туберкульозу: систематичний огляд із метааналізом

 

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ / CONFERENCE ABSTRACTS

Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід», 19-20 березня 2020 р., м. Київ

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS

 

Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновського

http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/ic_ukr.htm

27.03.2020